.

'Ik weet nu dat er ook andere manieren zijn om met mijn onrust om te gaan'
Het verhaal van Jamal

Agenda:  25 mei 2019 Informatiedag FPK voor studenten en professionals.
                    3 en 4 oktober 2019 Symposium "Gevangen in ontembaar verlangen" Patronen van
                    verslaving die leiden tot delictgedrag.
                    U kunt zich aanmelden voor dit symposium door het aanmeldformulier in te vullen

In de Forensische Psychiatrie worden patiënten behandeld die vanuit complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag of delictgedrag vertonen. In de behandeling ligt er een expliciete focus op het terugdringen van recidiverisico.

Actueel

Informatiedag

Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert de FPK-Assen een informatiedag voor studenten en professionals die vanuit hun functie te maken hebben of zullen krijgen met forensische patiënten of geïnteresseerd zijn in het werken met deze doelgroep binnen de Forensische Psychiatrie.

Symposium

Op 3 en 4 oktober 2019 organiseert de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe het tweedaagse symposium "Gevangen in ontembaar verlangen. Patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag".

Overzicht

Doel
Behandeling is erop gericht psychiatrische problematiek te verminderen en patiënten de controle terug te geven over hun gedrag en leven. Hierdoor kunnen zij een zinvol leven opbouwen zonder terug te vallen in grensoverschrijdend of delictgedrag en wordt de samenleving veiliger.

Behandeling
We willen onze patiënten zo motiveren en ondersteunen, dat ze in staat zijn gezonde keuzes te maken en controle krijgen over het herstelproces van hun eigen leven. De behandeling is erop gericht dat patiënten verantwoordelijkheid en schulderkenning met betrekking tot het eigen gedrag kunnen en willen nemen. De behandeling gebeurt in nauwe samenwerking met de patiënt, met naasten en samenwerkingspartners. Daarnaast hebben we aandacht voor de impact die het delictgedrag heeft (gehad) op de maatschappij en in het bijzonder op slachtoffers. Onze behandelingen kunnen zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden.  

Resocialisatie
Wij bieden ondersteuning bij resocialisatie. Resocialisatie betekent patiënten op een veilige en verantwoorde manier te laten re-integreren in de samenleving. Soms is terugkeer naar de samenleving op de korte termijn niet mogelijk. In dat geval helpen we bij het vinden van een passende vervolgbehandeling of verwijzen we patiënten naar een andere ggz-afdeling of terug naar een justitiële instelling.