Home arrow Actueel

Actueel

26 september Open Huis

​ In de Forensische Psychiatrie draait alles om vertrouwen en grenzen stellen. Niet kijken naar hoe de patiënt nu is, maar naar wat iemand weer kan worden. Ben jij zorgprofessional en denk jij de persoon te zijn met de juiste competenties? Kom dan op 26 september langs!

Vooraankondiging

Op maandag 26 september 2022 organiseert de FPK-Assen een informatiedag voor professionals en studenten die geïnteresseerd zijn in het werken binnen de Forensische Psychiatrie. Informatie over de inhoud van deze dag volgt op korte termijn.

Annelot in de Kliniek

Een uniek inkijkje in de Forensische Psychiatrie! Annelot is sociotherapeut op afdeling De Plecht binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek van GGZ Drenthe in Assen. Sinds één jaar deelt Annelot haar verhalen op sociale media om mensen wat te vertellen over het gesloten werkveld van de forensische psychiatrie.

Van 14 - 19 maart Ontdek-de-zorg week

Tussen 14 en 19 maart vindt de Ontdek-de-zorg week plaats. Ook de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe organiseert verschillende activiteiten.

Versoepelingen nog te vroeg voor GGZ Drenthe

Landelijk komen vanaf 25 februari de meeste coronamaatregelen te vervallen, zoals 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen. Een belangrijk argument voor het kabinet is dat de druk op de zorg niet toeneemt. Dat zien wij in onze dagelijkse praktijk echter heel anders. We kunnen het ons op dit moment niet veroorloven de maatregelen op onze locaties te versoepelen. Graag leggen we uit waarom.

In 2022 nieuwe bekostiging in ggz en fz

Vanaf 1 januari 2022 worden behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg betaald volgens het zorgprestatiemodel.

Symposium 7 & 8 oktober 2021

De NVvP heeft het symposium "Spel, stoornis en delict" geaccrediteerd met 12 punten voor 2 dagen; 6 punten per dag. U kunt zowel op locatie als online deelnemen. Aanmelden kan nog!

Symposium 7 & 8 oktober 2021

Het symposium "Spel, stoornis en delict; op het kruispunt tussen creativiteit en vals spel" is door de FGzPt geaccrediteerd met 14 punten voor 2 dagen (7 punten per dag).

Symposium 7 en 8 oktober 2021

Het symposium Spel, stoornis en delict is inmiddels door de beroepsvereniging van Verpleegkundig Specialisten geaccrediteerd met 12 punten voor 2 dagen (6 punten per dag).

Symposium

Op 7 en 8 oktober 2021 organiseert de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe het tweedaagse symposium "Spel, stoornis en delict: op het kruispunt tussen creativiteit en vals spel".

FHIC, filmpje

Er is een prachtige korte film gemaakt over het werken op een FHIC, waarbij centraal staat wat dit voor de afdeling en medewerkers betekent, welke ambities er zijn en waar je als FHIC voor staat.

Symposium

Op 7 en 8 oktober 2021 organiseert de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe het symposium "Spel, stoornis en delict; op het kruispunt tussen creativiteit en vals spel". Het symposium vindt plaats in Hotel De Zeegser Duinen in Zeegse

FHIC Assen

Het project FHIC binnen de FPK in Assen krijgt steeds meer vorm. Graag houden we u op de hoogte van de vorderingen.

Maatregelen als gevolg van de landelijke lockdown bij GGZ Drenthe

We stellen alles in het werk om de behandelingen tijdens de landelijke lockdown, die vandaag is ingegaan, zoveel mogelijk door te laten gaan. Opnames blijven op dezelfde wijze doorgaan als de laatste weken. Het dragen van een mondkapje is verplicht bij verplaatsingen in gebouwen en kantoren. Bezoek van patiënten is op afspraak welkom indien online contact niet mogelijk of wenselijk is.

Mondkapjes bezoek

Bezoekers van patiënten opgenomen binnen de Forensische Psychiatrie (FP) van GGZ Drenthe zijn verplicht een mondneusmasker te dragen in de gebouwen van de FP.

Lichte verruiming bezoek.

Vanaf 17 juni 2020 vindt er een lichte versoepeling plaats in de voorwaarden voor bezoek aan patiënten.

Bezoek onder voorwaarden weer mogelijk

Vanaf donderdag 4 juni 2020 is bezoek weer toegestaan op de forensische klinische afdelingen. Voor elk bezoek gelden strikte voorwaarden.

Geen bezoek aan klinieken GGZ Drenthe ivm Corona, aanbellen bij gebouwen

In verband met het Coronavirus heeft GGZ Drenthe besloten alle bezoek aan onze klinieken vanaf heden op te schorten. Onze gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk na aanbellen. De behandelingen vinden waar mogelijk plaats via (beeld)bellen. Deze maatregelen zijn nodig om de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen.

GGZ Drenthe bereidt zich voor op Coronavirus

GGZ Drenthe heeft voorbereidingen getroffen om mogelijke verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Op dit moment zijn er geen patiënten of medewerkers van GGZ Drenthe bij wie het virus is vastgesteld. GGZ Drenthe houdt de situatie nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van het RIVM en staan in nauw contact met de GGD.

Update accreditatie symposium

Ook de NVvP heeft inmiddels het symposium "Gevangen in ontembaar verlangen" geaccrediteerd met in totaal 12 punten; 6 punten voor 3 oktober en 6 punten voor 4 oktober 2019.

Accreditatie symposium

Inmiddels hebben de beroepsverenigingen VVGN, VSR en FGzPt accreditatiepunten toegekend aan het symposium "Gevangen in ontembaar verlangen. Patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag".

Werken bij de Forensische Psychiatrie

Er zijn twee filmpjes gemaakt over het werken bij de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe. Deze filmpjes onder "werken bij" rechts boven aan deze pagina.

FPK en Slaapcentrum voor Psychiatrie weer TOPGGz gecertificeerd

De Forensisch Psychiatrische Kliniek, het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen en de Langdurige Zorg van GGZ Drenthe hebben hun TOPGGz keurmerk met vier jaar verlengd!

Summerschool FiNNN

Het FiNNN biedt een Summerschool aan met als onderwerp "seksualiteit en seksuele stoornissen", risicotaxatie, theorie en behandeling. Iedere professionals die daar in geïnteresseerd is, kan zich aan melden. Er is een maximum van 25 deelnemers aan deze 4 daagse training. Inschrijving vindt plaats op basis van aanmelding. Medewerkers van instellingen aangesloten bij het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland (FiNNN), te weten GGZ Friesland, Lentis, Van Mesdagkliniek, GGZ Drenthe, VNN en Trajectum) krijgen voorrang op de inschrijving.

Geslaagde informatiedag!

Op zaterdag 25 mei 2019 heeft de FPK een eerste open dag voor geïnteresseerden in werken in de forensische zorg gehouden. Veel medewerkers en patiënten hebben bijgedragen aan een zeer geslaagde dag.

Informatiedag

Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert de FPK-Assen een informatiedag voor studenten en professionals die vanuit hun functie te maken hebben of zullen krijgen met forensische patiënten of geïnteresseerd zijn in het werken met deze doelgroep binnen de Forensische Psychiatrie.

Symposium

Op 3 en 4 oktober 2019 organiseert de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe het tweedaagse symposium "Gevangen in ontembaar verlangen. Patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag".

Vacature Psychiater

Wij zijn op zoek naar een bevlogen psychiater voor "De Boeg", de afdeling voor observatie/motivatie en individuele behandeling. Een combinatie met taken op een andere afdeling is mogelijk afhankelijk van de grootte van het dienstverband. Psychiaters met beleids- en/of onderzoeksambities zijn eveneens welkom.

Subsidie ZonMw voor meerjarig slaaponderzoek

ZonMw heeft het Slaapcentrum GGZ Drenthe een grote subsidie toegekend voor meerjarig onderzoek naar de invloed van het vroeg opsporen en behandelen van slaapstoornissen op de geestelijke gezondheid van mensen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Prof.dr. Marike Lancel, psycholoog en somnoloog, hoofd onderzoek FPK en Slaapcentrum GGZ Drenthe. Het onderzoek begint op 1 januari 2019 en duurt vier jaar.

Vacatures!

o.a. voor klinisch psycholoog/behandelcoördinator. Lees meer!

Forensisch Psychiatrische Kliniek Assen TOPGGz gecertificeerd!

Het keurmerk TOPGGz voor de Forensisch Psychiatrische Kliniek en het Psychosecircuit van GGZ Drenthe is opnieuw toegekend! Het TOPGGz-keurmerk wordt toegekend aan topklinische ggz-afdelingen die zich toeleggen op diagnose en behandeling van ernstige, complexe en zeldzame psychiatrische stoornissen.

Duo interview hoogleraren Marike Lancel - Stynke Castelein

Duo interview "Perspectives on clinical psychology research"

Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Frans Koenraadt

Op 25 mei ging hoogleraar Frans Koenraadt, forensisch psycholoog en criminoloog met emeritaat aan de Universiteit Utrecht. Koenraadt is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) van GGZ Drenthe.

Vacature GZ-psycholoog Slaapcentrum voor Psychiatrie

Deze vacature is voor 12 uur per week voor onbepaalde tijd.

Vacatures

Op dit moment hebben we een vacature voor Verpleegkundig Specialist, GZ-psycholoog en Psychiater. Meer informatie vindt u onder "werken bij", rechtsboven op deze site.

Oratie Marike Lancel

Dinsdag 27 maart 2018 houdt dr. M. (Marike) Lancel, vanwege GGZ Drenthe benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen met de leeropdracht Slaap en psychopathologie, haar oratie, getiteld: En morgen gezond weer op? Nachttherapie in de psychiatrie

Marike Lancel bijzonder hoogleraar Slaap en Psychopathologie bij de RUG

Dr. Marike Lancel is op 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Slaap en Psychopathologie’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Marike is verbonden aan GGZ Drenthe, als hoofdonderzoeker van de Forensische Psychiatrie en als somnoloog (expert in de slaapgeneeskunde) bij het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen.

Symposium internet en sociale media

De Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe organiseerde op 5 en 6 oktober een symposium over internet en sociale media: een complexe realiteit in strafrechtspleging en forensische psychiatrie.

Boeken Forensische Psychiatrie GGZ Drenthe

​Naar aanleiding van symposia van de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe is een aantal boeken gepubliceerd.

Wegwerkzaamheden in Assen

De gemeente Assen voert vanaf mei wegwerkzaamheden uit op onder meer de Overcingellaan en de Europaweg-Zuid. Dat is een belangrijke route naar het ggz-terrein en de Forensisch Psychiatrische Kliniek.