Home arrow Actueel arrow Informatiedag

Informatiedag

Tijdens de informatiedag die plaatsvindt in de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen worden er verschillende workshops gegeven over forensisch werken en kunt u kennismaken met een aantal behandelmethodieken. Voor een lunch wordt gezorgd. U kunt de hele dag of alleen een deel van de dag deelnemen. Opgave voor deelname aan één van deze groepen is noodzakelijk. Per groep kunnen maximaal 10 personen deelnemen. U kunt zich inschrijven via dit aanmeldformulier.

Hieronder vindt u een korte toelichting op de inhoud van de verschillende workshops.
 
Introductie Forensische Zorg
Een presentatie over de plaats van de Forensische Psychiatrie in het strafrechtsysteem. Korte inleiding en geschiedenis, overzicht van het huidige veld, maatschappelijke inbedding en ontwikkelingen.
 
Ervaringsdeskundige
Tijdens deze workshop vertellen 2 patiënten hun verhaal over de behandeling en ondersteunende zorg. De ervaringsdeskundige informeert u over de taken en functie binnen de kliniek en over het programma-aanbod van de ervaringsdeskundige.
 
Supportieve milieutherapie
Binnen de FPK is de basis van waaruit we werken de supportieve milieutherapie. Dit gaat over hoe je voor een veilig behandelklimaat kan zorgen op de afdelingen zelf. Hoe ga je om met deze moeilijke doelgroep en wat doe je nu wel of juist niet? Tijdens deze workshop maak je hier kennis mee en zullen we naar alledaagse voorbeelden kijken.  

Vaktherapie
We laten u kennismaken met de vaktherapieën (psychomotorische, muziek- en beeldende therapie) in de kliniek. Vaktherapie wordt ingezet om ‘al doende’ de problematiek naar voren te laten komen wat leidt tot ervaringen, nieuw inzichten en/of vaardigheden om zo grip te krijgen op de problematiek of te leren er anders mee om te gaan. We laten u ervaren hoe de vaktherapie werkt en vertellen u over onze vaktherapie-ervaringen in de kliniek
 
VFI (Veilig Fysiek Ingrijpen)
Deze workshop gaat over agressiehantering. Binnen de forensische psychiatrie wordt men geconfronteerd met onverwachte situaties, soms ook met verbale en zelfs fysieke agressie. De cursussen “persoonlijke veiligheid” en “veilig fysiek ingrijpen” worden gegeven om medewerkers weerbaarder te maken in het omgaan met deze agressie.
 
Virtual Reality (VR)
Binnen de FPK werken we sinds kort met Virtual Reality. Hierin kan de patiënt allerlei sociale situaties oefenen binnen een veilige omgeving met ondersteuning van de therapeut. Wil jij ook ervaren hoe het is om in een virtuele omgeving te oefenen met lastige situaties? Kom dan langs bij de workshop VR.
 
Verlof
In deze interactieve workshop krijgt u een indruk van de training Samen uit – Samen thuis (SUST). Deze training wordt gegeven aan medewerkers die patiënten tijdens hun verlof begeleiden.

Zeden
Regelmatig lezen we in de media over zedendelinquenten. Wat valt er te zeggen over de man achter het stempel ‘zedendelinquent’? En hoe ziet de behandeling van deze groep daders er in de FPK uit? Over deze vragen en meer gaan we het hebben in deze workshop.