Home arrow Afdelingen arrow Forensisch Beschermd Wonen

Forensisch Beschermd Wonen

Forensisch Beschermd Wonen (FBW) beschikt op het ggz-terrein in Assen over 33 plekken op drie afzonderlijke locaties. In de afgelopen twee jaar is het aantal plekken fors uitgebreid en zijn we volop in ontwikkeling. Locaties de Wieken en Lindelaan bestaan uit aaneengeschakelde huizen. Ook zijn er twee zelfstandige wooneenheden. Tenslotte zijn er appartementen in locatie Flat 4. Op al deze locaties kunnen patiënten vaardigheden ontwikkelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Zo nodig kan de zorg opgeschaald worden. Bij uitzondering worden patiënten vrijwillig of volgens de Wet verplichte GGZ (Wvggz) tijdelijk opgenomen in de kliniek ter overbrugging naar de reguliere ggz, ter stabilisatie of ter ontlasting van For-ACT.

Binnen het FBW wordt gebruikt gemaakt van de Individuele Rehabilitatie-benadering (IRB). De IRB gaat uit van de vier pijlers wonen, werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Als uitgangspunt staan de wensen en behoeftes van de patiënt centraal. Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheden en zelfreflectie die nodig zijn om terugkeer in de maatschappij tot een succes te maken. Verder is er aandacht voor lichamelijke gezondheid en het voorkomen van terugval in risicovol of delict gedrag.

FBW De Wieken

Binnen de Wieken is plaats voor 12 patiënten in 4 aparte huizen die met elkaar verbonden zijn. Deze huizen hebben allemaal een eigen woonkamer + keuken. Patiënten hebben één of twee eigen kamers.

FBW Flat 4

Binnen Flat 4 zijn er 9 appartementen gehuisvest verdeeld over 3 woonlagen. Op de bovenste etage zijn 3 appartementen gesitueerd met een gedeelde keuken en woonkamer. De appartementen op de 1e en 2e verdieping hebben allen een eigen keuken en woonkamer.

FBW Lindelaan 79 en 81

Forensisch Beschermd Wonen beschikt over twee woningen aan de Lindelaan (op het terrein van GGZ Drenthe). Elke woning kan plaats bieden aan 5 patiënten. Op de begane grond bevindt zich een gezamenlijke woonkamer en keuken. De slaapkamers zijn gesitueerd op de eerste en tweede verdieping.