Home arrow Afdelingen arrow Forensisch Psychiatrische Kliniek

Forensisch Psychiatrische Kliniek

Binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) wordt behandeling geboden aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. In de FPK verblijven patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Een groot deel van de patiënten wordt opgenomen op basis van een strafrechtelijke titel, bijvoorbeeld Terbeschikkingstelling (TBS) al dan niet met bijzondere voorwaarden. Ook is opname mogelijk in het kader van een gedwongen opname volgens de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Daarnaast is ook een aantal patiënten vrijwillig in behandeling. De kliniek biedt een intensieve delictpreventieve behandeling in een hoog beveiligde omgeving. Het doel is dat de patiënt uiteindelijk op een veilige en waardevolle manier terug kan keren naar de samenleving. Veilig voor de ander en veilig voor zichzelf.

De Forensisch Psychiatrische Kliniek is TOPGGz gecertificeerd. Zie voor meer informatie:
https://www.topggz.nl/afdeling/forensisch-psychiatrische-kliniek

Meer informatie over de FPK vindt u in onderstaande folder.


Risicofactoren en beschermende factoren

Samen met de patiënt brengen we alle factoren in kaart die bijdragen aan het risico op terugval in grensoverschrijdend of delictgedrag. Deze zogeheten risicofactoren kunnen te maken hebben met psychiatrische problemen of met verslaving, maar ook met problemen op verschillende leefgebieden. Denk aan problemen op het gebied van financiën, werk, wonen of sociale relaties. Ook worden de factoren die juist beschermend werken in kaart gebracht. Dit zijn kenmerken van de persoon en zijn omgeving die het risico op terugval (recidive) verlagen. Voorbeelden van beschermende factoren: voldoende lerend vermogen, therapie- en medicatietrouw en een ondersteunend sociaal netwerk. We helpen de patiënt om risico’s te ontdekken en te vervangen door gezonde alternatieven. Zo worden patiënten bijvoorbeeld begeleid op het gebied van relatievorming, zingeving en opleiding en/of werk.

Resocialisatie

Aan de hand van risicotaxatie meten we het resultaat van de behandeling, namelijk het voorkomen van delictgedrag. Als de kans op delictgedrag voldoende is afgenomen, wordt beoordeeld of de patiënt in aanmerking komt voor een andere afdeling / behandeling en of hij uiteindelijk kan terugkeren naar de samenleving of dat de poliklinische behandeling kan stoppen. Dit noemen we resocialisatie.

Binnen de FPK vindt u de volgende afdelingen: