De Baak

De Baak is een afdeling voor patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en vaak een justitiële titel hebben. Op De Baak werkt u samen met het behandelteam aan het voorkomen van dit gedrag in de toekomst. Doel is een betere controle over uw gedrag te hebben en uitzicht op een leven met werk en normale maatschappelijke relaties. 

Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
Dit zorgprogramma is geïndiceerd als er sprake is van 1. seksuele deviantie (seksuele interesse in kinderen, in  een niet-instemmende partner, sadisme, exhibitionisme enzovoort) en 2. hyperseksualiteit.
Daarnaast is van belang dat gevaar bestaat voor herhaling en dat dit verband houdt met psychische en/of seksuele problematiek.
Het zorgaanbod bestaat uit twee keer een uur groeps-MBT (Mentalisation Based Therapie), een uur delictpreventiegroep en Psycho Motore Therapie. Daarnaast krijgen patiënten gemiddeld twee keer per week individuele MBT met een psycholoog, gesprekken met een coach, maatschappelijk werk, systeemtherapie. Libidoremmende medicatie volgens het hiervoor geldende protocol of kan aan de behandeling worden toegevoegd. De behandeling duurt gemiddeld anderhalf jaar.