De Boeg

Op De Boeg bieden we hulp aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. U kunt op deze afdeling opgenomen en behandeld worden als u een verhoogd risico hebt om psychotisch te worden, persoonlijkheids- of verslavingsproblemen hebt in combinatie met forensische problemen.

Zorgprogramma observatie, motivatie en diagnostiek
De Boeg is een observatie en diagnostiek afdeling met als doel binnen twaalf weken te komen tot (delict)diagnostiek en het vormgeven van een behandeladvies gericht op het verminderen van de kans op recidive. Daarbij gaat het om het in kaart brengen van de hulpvraag en sterke kanten van de patiënt, stoornissen en beperkingen, alsook om het maken van een functieanalyse waarbij de relatie tussen deze stoornissen en beperkingen met (al gepleegde) delicten wordt gelegd (delict analyse). Diagnostiek vindt plaats in de vorm van dossierstudie, individuele gesprekken waarin met de patiënt het delict scenario wordt uitgewerkt, gedragsobservaties in verschillende settingen (afdeling, bij psychomotore therapie, gedurende arbeid), psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek en nader psychologisch onderzoek op indicatie. Er wordt gescreend op verslavingsproblematiek en bij patiënten met een verslaving wordt de vragenlijst MATE afgenomen om de behandeldoelen m.b.t. verslaving vast te stellen en vervolgens te kunnen evalueren.