De Brug

De Brug is een afdeling voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek, die daarnaast vaak andere problemen hebben, zoals verslaving, trauma, agressie regulatieproblemen of angstklachten. De persoonlijkheidsproblematiek wordt gezien als de kern waarop de behandeling aangrijpt, andere delictgerelateerde problemen worden daarbij echter wel meegenomen.

Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen
De Brug biedt delictpreventieve behandeling aan patiënten die vanuit hun persoonlijkheidsstoornis (met overwegend antisociale, narcistische, borderline trekken) delictgevaarlijk zijn. Er is veelal sprake van impulscontrole-problematiek en agressieregulatieproblematiek. Comorbiditeit met ADHD, PTSS en verslaving komt veel voor.  Het zorgaanbod omvat individuele en groeps MBT-behandeling en Psychomotore therapie en een aantal groepsactiviteiten op de afdeling. Alle therapie-onderdelen, zowel op de afdeling zelf als daarbuiten, zijn erop gericht dat de patiënten leren nadenken over zichzelf, hun eigen gedrag en gevoelens en het effect daarvan op anderen. Hierdoor krijgen ze meer grip op dat gedrag en kan alternatieve coping worden ontwikkeld. Farmacotherapie wordt bij veel patiënten ingezet om agressieregulatieproblemen en impulsiviteit te verminderen. Naast het MBT-aanbod hebben de meeste patiënten eigen behandelmodules afhankelijk van de comorbiditeit. De gemiddelde behandeling op de Brug duurt 1-1,5 jaar.