Home arrow Over Forensische Psychiatrie

Over ons

We willen onze patiënten zo motiveren en ondersteunen, dat ze in staat zijn gezonde keuzes te maken en controle krijgen over het herstelproces van hun eigen leven.

De behandeling is erop gericht dat patiënten verantwoordelijkheid en schulderkenning met betrekking tot het eigen gedrag kunnen en willen nemen. Het doel is dat patiënten een zinvol leven kunnen opbouwen, zonder terug te vallen in grensoverschrijdend of delictgedrag. De behandeling gebeurt in nauwe samenwerking met de patiënt, met naastbetrokkenen en samenwerkingspartners. Daarnaast hebben we aandacht voor de impact die het delictgedrag heeft (gehad) op de maatschappij en in het bijzonder op slachtoffers. 

Resocialisatie

Forensische Psychiatrie biedt ondersteuning bij resocialisatie. Resocialisatie betekent patiënten op een veilige en verantwoorde manier te laten re-integreren in de samenleving. Soms is terugkeer naar de samenleving op de korte termijn niet mogelijk. In dat geval helpen we bij het vinden van een passende vervolgbehandeling of de patiënt wordt teruggeplaatst naar een ggz-afdeling of een justitiële instelling.

Samenwerkingspartners

De Forensische psychiatrie heeft nauwe contacten met andere organisaties, zoals reclasse­ring, versla­vingszorg, het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Utrecht, het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP), andere forensische instellingen, RIBW’s en de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Aan de Forensisch Psychiatrische Kliniek, waar het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen onderdeel van uitmaakt, is het keurmerk TOPGGz toegekend.