Organisatie

De Forensische Psychiatrie is onderdeel van GGZ Drenthe. GGZ Drenthe is een werkmaatschappij van het zorgconcern Stichting Espria.

De Forensische psychiatrie is een hooggespecialiseerde keten met als doel het gericht terugdringen van recidive door psychiatrische behandeling en begeleiding. De keten van voorzieningen is zo opgebouwd dat op zeer uiteenlopende zorgvragen aanbod is. Het aanbod bestaat uit crisisinterventie, observatie en diagnostiek, vervolgbehandeling, resocialisatie en beschermd wonen. Behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch worden geboden. Het klinische aanbod loopt van hoog beveiligd (FPK) en midden beveiligd tot beschermd wonen/resocialiseren. Het poliklinische aanbod bestaat uit poliklinische zorg op locatie en behandeling in thuis situatie (ForFACT en ForACT).

Naast deze ketenvoorzieningen hebben wij een hooggespecialiseerde afdeling op het gebied van slaapstoornissen. Hier kunnen patiënten behandeld worden waar de slaapstoornis de behandeling van andere psychiatrische stoornissen belemmert. Daarnaast ontwikkelen wij een (poli-)klinisch programma voor daders van brandstichting. De Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe is ontwikkelingsgericht en altijd op zoek naar innovaties die onze zorg kunnen verbeteren. De afdeling research heeft daarbij een belangrijke taak. Ons hooggespecialiseerde klinisch aanbod is gecertificeerd door TOPGGz.   

De Forensische Psychiatrie heeft een zelfstandig aanmeld- en adviesbureau dat verwijzers kan helpen patiënten te matchen naar het juiste aanbod; het FAIC (Forensisch Aanmeld- en Informatie Centrum).
Binnen de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe werken ongeveer 280 medewerkers. De keten omvat een hoog beveiligde kliniek (FPK beveiligingsniveau 3) met 73 bedden, een midden beveiligde kliniek (FPA, beveiligingsniveau 2-hoog) met 22 bedden, een resocialisatievoorziening met mogelijkheid tot langdurig beschermd wonen met 32 bedden. Daarnaast is er een polikliniek in Assen, een ForFact-team in Emmen en een ForACT-team welke regionaal werkt. Het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen heeft een poliklinisch aanbod met een mogelijkheid tot kortdurende klinische observatie op slaapgedrag.      

De Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe heeft contractafspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid, alle zorgverzekeraars en de gemeenten van de provincie Drenthe. Daarnaast werken we nauw samen met de ketenpartners in de regio zoals de reclasseringsorganisaties, GGD, Veilig Thuis Drenthe, de reguliere en specialistische psychiatrie van GGZ Drenthe. De regionale samenwerking op het gebied van forensische psychiatrie wordt versterkt doordat we deel nemen aan het FiNNN, een regionaal samenwerkingsverband met de Mesdag/Forint-Lentis, GGZ Friesland en VNN. Ons werk doen we vanuit onze missie en visie waarbij de kernwoorden maatschappelijke veiligheid en 2e kans denken voorop staan (ze verder Visie en Missie).

In onderstaand organogram vindt u de plaats van de Forensische Psychiatrie binnen GGZ Drenthe