Home arrow Patiënten en naastbetrokkenen

Patiënten en naasten

Binnen de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe worden patiënten behandeld die kampen met ernstige psychiatrische problemen en gedragsproblemen. Vaak zijn zij in aanraking gekomen met Justitie en is door de rechtbank een forensische titel opgelegd. Ook patiënten die in aanraking dreigen te komen met Justitie kunnen verwezen worden.

De behandeling kan zowel klinisch als ambulant plaatsvinden. Doel van de behandeling en begeleiding is delictpreventie. Dit houdt in dat alles gericht is op het verminderen van psychiatrische problemen en het voorkomen van terugval in crimineel of grensoverschrijdend gedrag. Het uiteindelijke doel is dat de patiënt stabieler in het leven komt te staan, gezonde keuzes maakt en weer verantwoordelijkheid kan dragen, zodat terugkeer in de samenleving of uitstroom naar een reguliere ggz-instelling of beschermde woonvorm mogelijk wordt.

De Forensische Psychiatrie vindt een goede samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en naastbetrokkene belangrijk. Naastbetrokkenen kennen de patiënt vaak als geen ander en weten wat het voor hem of haar betekent om in behandeling te zijn bij de geestelijke gezondheidszorg. Een naastbetrokkene maakt deel uit van de leefomgeving van de patiënt en vervult een belangrijke rol bij diens ondersteuning en herstel.