Home arrow Patiënten en naastbetrokkenen arrow Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf in behandeling is geweest bij een forensische- of ggz-instelling. Hij of zij weet dus wat het is om psychische problemen te hebben.

Binnen de Forensisch Psychiatrie werkt een ervaringsdeskundige. Daarnaast loopt er ook een ervaringsdeskundige in opleiding stage.
Ervaringsdeskundigen hebben een opleiding gevolgd waarin ze hebben geleerd om de kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van medestudenten en deelgenoten is vergaard. Aangevuld met kennis uit andere bronnen op een professionele manier in te zetten ten behoeve van andere patiënten.

Extra steun
Een ervaringsdeskundige biedt patiënten extra ondersteuning bij hun herstel. Hij of zij kan zich door zijn of haar ervaring goed inleven in de problematiek. Daardoor voelen patiënten zich gesteund. Dit vertrouwen helpt mensen bij het versterken van hun eigen kracht. Daarnaast heeft de forensische ervaringsdeskundige ook ervaring met het justitiële kader. Door middel van het vertellen van het eigen verhaal en herstelproces kan hij of zij  de ander kracht en ruimte geven voor het eigen herstelproces.

Kennis en ervaring
De ervaringsdeskundige en de behandelaar delen hun kennis en ervaring om zo tot een betere behandeling te komen. Daarnaast heeft de ervaringsdeskundige een brugfunctie tussen patiënt en het team. De ervaringsdeskundige kan de vertaling maken van de patiënt naar het team, maar ook van het team naar de patiënt. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaar. Het is voor de patiënt fijn om een aanspreekpunt te hebben die zijn of haar problemen vanuit ervaring herkent en begrijpt.