Home arrow Patiënten en naastbetrokkenen arrow Modules die helpen bij herstel

Modules die helpen bij herstel


Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Psychotherapie wordt zowel individueel als in groepen aangeboden. Ook in de forensische psychiatrie is psychotherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling.
Klik op onderstaande button voor meer informatie over de diverse vormen van psychotherapie die worden aangeboden binnen de forensische psychiatrie.


Psycho-educatie

Patiënten met een psychische aandoening hebben soms onvoldoende kennis over  hoe iets bij hen werkt. Signalen en gepaste (re)acties zijn niet altijd even helder. Een psycho educatie en vaardigheidstraining kan hierin patiënten ondersteunen. Meer (be)grip en zelfredzaamheid groeit door te informeren over de aandoening, de oorzaken, de symptomen, het verloop en de behandeling. Ook wordt het belang benadrukt van informatie over de psychische, lichamelijke  en sociale gevolgen ervan. De persoon in kwestie leert onder meer  welke mogelijkheden er zijn om met de handicap om te gaan, welke wegen er zijn om maatschappelijke ondersteuning te verwerven en hoe hij kan opkomen voor zijn eigen rechten en behoeften. Voor meer informatie leest u het MENU van alle beschikbare trainingen van bureau ’t Roer.


Vaktherapie

Vaktherapie is een behandelvorm waarin gebruikt wordt gemaakt van ervaringsgerichte werkvormen. De problematiek komt ‘al doende’ naar voren en leidt tot ervaringen, nieuwe inzichten en/of vaardigheden. Deze kunnen u helpen grip te krijgen op uw problemen of te leren er anders mee om te gaan. Vaktherapie kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Het contact met de therapeut is vaak onderdeel van de therapie. Het doel is bij te dragen aan uw behandeling gericht op het verkleinen van het risico op delicten.

Binnen de FPK bieden we Psychomotorische therapie, Muziektherapie en Beelden Therapie. Wil je hier meer over weten kijk dan in de folder.