Home arrow Patiënten en naastbetrokkenen arrow Na de verwijzing arrow Aangemeld voor beschermd wonen

Aangemeld voor beschermd wonen

Vanuit de FPK of FPA in Assen kan doorgestroomd worden naar het Forensisch Beschermd Wonen (FBW). Tevens is het FBW toegankelijk voor patiënten uit andere forensische instellingen.  Ook de reclassering kan mensen tijdelijk plaatsen als het in de ambulante omgeving even niet meer lukt.

Locaties
Het FBW bestaat uit locaties De Wieken, De Lindelaan en de Flat. Al deze locaties zijn gehuisvest op het terrein van GGZ Drenthe. 

De Wieken biedt plaats aan 12 patiënten in 4 aparte huizen die met elkaar verbonden zijn. Deze huizen hebben allemaal een eigen woonkamer + keuken. Patiënten hebben één of twee eigen kamers.
Op de Lindelaan zijn er twee woningen, elke woning heeft 5 plekken. Beneden is een gezamenlijke woonkamer + keuken en de slaapkamers zijn gesitueerd op de eerste en twee verdieping.
De Flat heeft 9 appartementen verdeeld over 3 woonlagen. Op de bovenste etage zijn 3 appartementen met een gedeelde keuken en woonkamer. De appartementen op de onderste twee etages hebben allen een eigen keuken en woonkamer.

Behandeling
Binnen het Forensisch beschermd wonen wordt gebruikt gemaakt van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB). De IRB gaat uit van de vier pijlers wonen, werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.  Als uitgangspunt staan de wensen en behoeftes van de patiënt centraal. Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheden en zelfreflectie die nodig zijn om terugkeer in de maatschappij tot een succes te maken. Verder is er aandacht voor lichamelijke gezondheid en het voorkomen van terugval in risicovol of delict gedrag. Hiervoor wordt door de bewoner in samenwerking met de casemanager een signaleringsplan opgesteld.

Binnen het FBW heeft iedere patiënt een casemanager en een regiebehandelaar. Behandeling vindt veelal plaats bij de Forensische polikliniek van GGZ Drenthe of bij het Forensisch ACT. Dit kan echter per patiënt verschillen. Iedere 4 tot 6 maanden vindt er een Zorg Afstemming Gesprek (ZAG) plaats. Hierin worden de zorgdoelen geëvalueerd en bijgesteld. Het hoofddoel hierbij is tweeledig. Allereerst het verminderen of leren omgaan met de psychiatrische problemen, maar ook het terugbrengen van het risico op delicten. Het is van groot belang dat patiënten delictrisico’s leren herkennen en leren om te gaan met de eigen problematiek om mogelijke risico’s richting toekomst te verkleinen.

Het doel
is om uiteindelijk weer terug te keren  in de maatschappij. Dit kan zijn begeleid, beschermd of zelfstandig wonen met daarbij een passende dagbesteding.