Home arrow Patiënten en naastbetrokkenen arrow Na de verwijzing arrow Aangemeld voor klinische behandeling

Aangemeld voor klinische behandeling

De klinische behandeling vindt plaats binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK).

Binnen de FPK zijn meerdere afdelingen binnen twee beveiligingsniveaus. Afhankelijk van uw diagnose, delictachtergronden en psychische belasting wordt u op een passende afdeling behandeld. Naast deze afdelingen zijn er buiten de FPK verschillende forensisch beschermd wonen afdelingen. Vanuit de FPK kunt u uitstromen naar deze afdelingen, maar het is ook mogelijk dat u rechtstreeks naar één van deze afdelingen verwezen wordt.

Observatieperiode
Opname in de kliniek begint met een observatieperiode. Deze periode is bedoeld om een beeld te krijgen van de relatie tussen uw psychiatrische problemen en de gepleegde delicten. Samen met u brengen we alle factoren in kaart die bijdragen aan het risico op terugval in grensoverschrijdend of delictgedrag. Deze risicofactoren kunnen te maken hebben met psychiatrische problemen en andere problemen zoals verslaving, financiën, werk, wonen of sociale relaties.
Ook worden factoren die juist beschermend werken in kaart gebracht. Dit zijn kenmerken van u en uw omgeving die het risico op terugval verlagen en bijdragen aan stabiliteit. Voorbeelden van beschermende factoren zijn: inzicht in eigen gedrag, therapie- en medicatietrouw, ondersteunend sociaal netwerk. Aan het eind van de observatieperiode wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Behandelplan
Dit is uw persoonlijke plan waarin staat welke doelen u tijdens de behandelperiode wilt bereiken en op welke manier dat mogelijk is. Onderdelen van het behandelplan zijn onder meer:

  • delictscenario en delictanalyse
  • signaleringsplan en terugvalpreventieplan
  • sociale vaardigheden, onderwijs- en trajectbegeleiding

Dagprogramma
Het dagprogramma is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het dagprogramma geeft structuur aan uw verblijf en het geeft de mogelijkheid te oefenen met ander gedrag. Het dagprogramma bestaat onder meer uit gesprekken, therapieën en andere activiteiten. De therapieën zijn "evidence based". Dat wil zeggen dat wetenschappelijk is vastgesteld dat de therapie een positief resultaat heeft.

Behandeling
Veel behandelingen vinden plaats in een groep. Patiënten vertellen elkaar onder begeleiding van een behandelaar hoe ze tot bepaald gedrag of een delict zijn gekomen. U leert hierdoor:
• sociale vaardigheden te verbeteren
• hoe u problemen zo goed mogelijk kunt oplossen
• hoe u grensoverschrijdend gedrag kunt voorkomen

Daarnaast zijn er ook individuele behandelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gesprekken met een psycholoog of psychiater en vaktherapeuten. In uw behandelplan wordt dit verder beschreven.

Evaluatie en risicotaxatie