Home arrow Professionals arrow Aanmelden

Patiënten aanmelden

Iemand kan op verschillende manieren bij de Forensische Psychiatrie terecht komen. Dat gebeurt altijd met een verwijzing:
- van Justitie/DIZ (dienst individuele zaken) als er sprake is van een strafrechtelijk kader
- van de huisarts of een ggz-behandelaar bij patiënten zonder justitieel kader
- van de reclassering voor verwijzing naar beschermd wonen of ambulante behandeling

Professionals kunnen zich wenden tot het FAIC voor algemene informatie en voor verwijzingen naar:
- Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK)
- Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA)
- Forensische Resocialisatie Afdeling (FRA)
- Forensisch Beschermd Wonen (FBW)
- Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN)
- Forensisch ACT-team

 Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden.

Forensisch Aanmeld- en Informatie Centrum (FAIC)

Het FAIC bestaat uit de plaatsingscoördinatoren Esther Lubbinge en Trea Alting en de secretaresses Hilda Hoogeveen (specialisme klinisch) en Jannie Adolfs (specialisme ambulant). U kunt zowel telefonisch (0592 334626 / 06 31674882) als per mail (faic@ggzdrenthe.nl) contact opnemen voor algemene vragen of aanmeldingen voor de verschillende vormen van behandeling en verblijf. Naast de reguliere aanmeldingen kunt u zich ook tot het FAIC wenden voor crisisaanmeldingen en Forensisch BOR-aanmeldingen.

Contra-indicaties voor opname
De FPK, FPA, FRA en FBW hanteren de volgende contra-indicaties voor opname:
- ernstige of acute somatische aandoeningen die meer somatische zorg vereisen dan kan worden geboden;
- verstandelijke beperking IQ beneden 80 (uitzondering voor de Forensische High Intensive Care FHIC waar een IQ-grens van 70 wordt gehanteerd)
- jonger dan 18 jaar. 

Relevante stukken voor opname
Om een opname voorspoedig te laten verlopen heeft het FAIC de volgende documentatie nodig:
- kopie van een geldig ID bewijs (paspoort of identiteitsbewijs)
- medische overdracht - somatische overdracht - schriftelijk verslag actueel toestandsbeeld
- vonnis, juridische titel, IFZ indicatie - kopieën van aangiftes (indien aanwezig)
- informatie over looptijd DBC of CIZ indicatie (inclusief start en eind data)

Forensisch Psychiatrische Kliniek

Klinische verwijzingen voor de FPK, FPA en FRA gaan via Divisie Individuele Zaken (onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen) die alle justitiële aanmeldingen vanuit de Reclassering, PI, NIFP en het OM verwerkt vanuit het IFZO-systeem. Daarnaast kan ook een huisarts of psychiater een aanmelding voor de FPK, FPA en FRA doen.

Forensisch Beschermd Wonen

Verwijzingen voor Forensisch Beschermd Wonen (FBW) gaan via:
- de reclassering,
- huisarts of specialist,
- als vervolg op klinische gesloten behandeling

Voorwaarde voor aanmelding is dat er van de volgende criteria sprake moet zijn:
- delict preventieve behandelvraag
- resocialisatievraag
- vraag op het gebied van woonbegeleiding

Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN)

Verwijzingen voor Forensisch Beschermd Wonen (FBW) gaan via:
- de reclassering,
- huisarts of specialist,
- als vervolg op klinische gesloten behandeling of forensisch beschermd wonen

Voorwaarde voor aanmelding is dat er sprake moet zijn van de volgende criteria:
- een forensische diagnostiekvraag
- delict preventieve behandelvraag

Forensisch ACT-team (For-ACT)

Verwijzingen voor For-ACT gaan via:
- de reclassering,
- huisarts of specialist,
- als vervolg op klinische gesloten behandeling of forensisch beschermd wonen.


Het aanmeldformulier voor (uitsluitend) de Forensische High Intensive Care (FHIC) vindt u hieronder.