Home arrow Professionals arrow Consultatie

Consultatie en second opinions

Behandelaars van de Forensisch Psychiatrische Kliniek voeren veelvuldig second opinions en consultatie uit voor verschillende partijen.

Second opinons worden vaak uitgevoerd op verzoek van de afdeling Indicatiestelling Forensische Psychiatrie (NIFP). Behandelaars treden regelmatig ter terechtzitting op als getuige-deskundige. Ook wordt advies verstrekt aan het multidisciplinair samengestelde Adviescollege Verloftoetsing TBS van het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Consultatie wordt onder andere uitgevoerd door individuele forensisch deskundige behandelaars, specialisten van het slaapcentrum van de FPK. Specifiek voor langdurige separaties vindt consultatie plaats volgens afgesloten overeenkomsten met andere FPK’s.


Contact voor consultatie, advies, second opinions

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum (FAIC) 
Dennenweg 9 -- 9404 LA Assen
Telefoon (0592) 33 46 26 (rechtstreeks binnen kantooruren)
E-mail: FAIC@ggzdrenthe.nl
Fax (0592) 33 46 03

Voor verwijzingen, algemene vragen over het behandelaanbod en de duur van de behandeling kunnen verwijzers eveneens contact opnemen met het FAIC. E-mail (voor verwijzingen): aanmeldingenfpk@ggzdrenthe.nl Telefoon buiten kantooruren (0592) 33 46 00.