Overzicht onderzoekers


Prof. dr. M. Lancel

Psychofysioloog en somnoloog. Zij is als bijzonder hoogleraar ‘slaap en psychopathologie’ verbonden aan de afdeling Klinische psychologie van de RuG. Sinds 2005 werkt ze bij GGZ Drenthe: als senior onderzoeker bij de FPK en als slaapdeskundige bij het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen. Onderzoeksthema’s zijn o.a.: de wisselwerking tussen psychische aandoeningen en slaapstoornissen en de invloed van slaaptekort op impulsiviteit en agressiviteit. Voorheen was zij hoofd van de onderzoeksafdeling Slaapfarmacologie bij het Max-Planck Instituut voor Psychiatrie in München, Duitsland.

M. Lancel                                                                                                        G.J. Boersma  

Dr. G.J. Boersma

Is in 2011 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de neurowetenschappen en werkte daarna als onderzoeker bij Johns Hopkins University, Baltimore, USA en Uppsala University, Uppsala, SE. Sinds maart 2018 werkt ze als senior onderzoeker bij FPK Assen. Ze zal zich gaan bezighouden met onderzoek gericht op de integratie van psychologische en fysiologische factoren in predictie van behandel effectiviteit binnen de forensische setting. Tevens vertegenwoordigt ze het Bureau Onderzoek en Zorginnovatie (BOZ) van de GGZ Drenthe Research.

Drs. M.M. van Veen

Is als psychiater verbonden aan het Slaapcentrum voor Psychiatrie van GGZ Drenthe. Zij combineert haar klinische werkzaamheden sinds 2 jaar met een promotietraject, waarin zij de relatie tussen slaap en het optreden van impulsief en agressief gedrag onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast volgt zij de Master Epidemiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, om een gedegen basis te leggen voor de methodologie en statistische analyses van haar onderzoek.

M.M. van Veen
J. Engberts

M.M. van Veen                                                                                           J. Engberts

Drs. J. Engberts

Zij heeft neuropsychologie gestudeerd aan de Rijkuniversiteit Groningen en is sinds december 2016 als behandelaar verbonden aan het Slaapcentrum voor Psychiatrie. Sinds september 2017 is ze daarnaast werkzaam als onderzoeker bij FPK Assen, waar ze de prevalentie en ernst van slapeloosheid bij forensisch psychiatrisch patiënten onderzoekt en meewerkt aan de ontwikkeling van een richtlijn en behandelprotocol voor chronische insomnie bij deze doelgroep.

Drs. G.J. Akkerman-Bouwsema

Studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2009 werkzaam als onderzoeker op de afdeling onderzoek van de FPK Assen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek naar algemene behandeleffectiviteit op de FPK Assen. Daarnaast scoort zij risicotaxatie-instrumenten zoals de HKT-R en de Static en verzamelt gegevens voor externe partijen zoals Ministerie van Justitie en het Expertise Centrum Forensische Psychiatrie.

G.J. Akkerman-Bouwsma                                                                   L. Hagenauw                            

Drs. L. Hagenauw

Studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds maart 2011 werkzaam als onderzoeker op de afdeling onderzoek van de FPK Assen. Zij houdt zich bezig met de logistieke coördinatie en het afnemen van het risicotaxatie-instrument HKT-R, verwerking en rapporteren van interne incidentmeldingen en het verzamelen van gegevens ter verantwoording voor externe partijen. Daarnaast draagt ze bij aan verschillende lopende onderzoeksprojecten.