Home arrow Professionals arrow Specialisaties

Specialisaties


Boegbeeld

Drs. Karel ’t Lam is werkzaam als klinisch psycholoog en psychotherapeut binnen de FPK. Hij heeft diverse specialisaties:
• START (Short Term Assessment of Risk and Treatability). Hij is betrokken geweest bij de vertaling van de START (2009) en verzorgt sindsdien trainingen in het gebruik van de START.
• Behandeling van brandstichters. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het behandelprogramma voor brandstichters en bij de implementatie hiervan in diverse forensische instellingen.
• Mentalisation Based Treatment (MBT). Hij is vanaf de aanvang betrokken bij de ontwikkeling van het zorgaanbod MBT voor zowel de persoonlijkheidsstoornissen als de zedenafdeling binnen de FPK.
• Behandeling van daders van zedendelicten. Hij is diverse jaren gespecialiseerd in de delictpreventieve behandeling van daders die werden veroordeeld voor een zedendelict.

Karel 't Lam is waarnemend P-opleider voor de GGZ Drenthe, praktijkopleider binnen de FPK en voorzitter van de symposiumcommissie van de FPK. Als redactielid droeg hij bij aan verschillende publicaties, die volgden uit deze symposia.  
Karel 't Lam is bereikbaar via het algemene nummer 0592 - 33 46 00


Delict preventieve behandeling van brandstichters

Vanuit de FPK vond onderzoek plaats naar typen brandstichters die we in Nederland zien: zowel diegenen die vanwege brandstichting in aanraking komen met het strafrecht alsook de brandstichters zoals we die tegenkomen binnen de verschillende forensisch psychiatrische centra. Uitgaande van een gevonden driedeling in brandstichters werd een behandelprogramma voor de onderscheiden typen brandstichters geschreven. De implementatie – die wordt ondersteund door Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) - vindt zowel in de FPK Assen plaats als ook in andere forensische instellingen. De FPK Assen neemt een superviserende rol in naar andere instellingen ten einde de behandelintegriteit te waarborgen. Het programma wordt onderzocht op effectiviteit.  

Behandelprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

In de FPK worden daders van zedendelicten intramuraal behandeld, voor de duur van gemiddeld anderhalf jaar. De doelgroep bestaat in bijna alle gevallen uit volwassen mannen (18+). Voor deelname aan dit zorgprogramma,  dient sprake te zijn van strafbaar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is van belang dat gevaar bestaat voor herhaling en dat dit verband houdt met psychische en/of seksuele problematiek. Er dient een reële verwachting te zijn dat de problematiek door behandeling is te beïnvloeden. De seksuele problematiek van de doelgroep heeft te maken met:
1. seksuele deviantie (seksuele interesse in kinderen, in  een niet-instemmende partner, sadisme, exhibitionisme enzovoort) en
2. Hyperseksualiteit.
Globaal gezegd bestaat de klinische behandeling uit een combinatie van de toepassing van cognitieve gedragstherapeutische principes (CGT), welke tot nog toe als meest effectief uit behandelevaluaties naar voren komt  en Mentalization Based Treatment (MBT). Deze laatste behandelmethodiek is experimenteel in de behandeling van zedendelinquenten. Veelbelovend is dat MBT goede resultaten boekt bij de behandeling van patiënten met een Borderline of Antisociale Persoonlijkheidsstoornis. De verwachting is dat MBT, net als CGT, behulpzaam is bij de beïnvloeding van de processen die ten grondslag liggen aan de dynamische delictrisicofactoren. In deze experimentele fase zal ook behandeleffectonderzoek worden verricht om de effectiviteit van de methodiek bij zedendelinquenten te meten.

Mentalisation Based Treatment (MBT)

MBT wordt vooral bij twee doelgroepen toegepast: bij klinisch opgenomen patiënten met overwegend agressie delicten, waarbij patiënten overwegend als hoofddiagnose een persoonlijkheidsstoornis hebben. De andere doelgroep bestaat uit eveneens klinisch opgenomen patiënten die zijn veroordeeld voor een zedendelict. Globaal gezegd bestaat de klinische behandeling uit een combinatie van de toepassing van cognitieve gedragstherapeutische principes (CGT), welke tot nog toe als meest effectief uit behandelevaluaties naar voren komt en Mentalization Based Treatment (MBT). Een MBT behandeling vormt uitgangspunt, gegeven de toepasbaarheid ervan bij de vroege persoonlijkheidsproblematiek van veel van onze patiënten, waarbij het proces van mentaliseren ernstig verstoord is. MBT wordt hierbij gezien als ‘onderlegger’, waarbij andere modules (denk aan een VERS training, een verslavingsmodule, een delictscenariogroep) complementair en aanvullend zijn. Het programma wordt onderzocht op effectiviteit. 

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START)

De START is een risicotaxatie instrument voor de korte termijn: een paar weken tot een paar maanden. Naast risico voor derden worden diverse andere risico’s ingeschat: het risico op middelenmisbruik, onttrekking,  suicide, automutilatie, zelfverwaarlozing en victimizatie. Het instrument maakt voor de inschatting zowel gebruik van risico- als beschermende factoren. De START werd vertaald door M. Hildebrand en door medewerkers van de FPK, te weten M. Lancel en K. ’t Lam. Medewerkers van de FPK verzorgen landelijk trainingen in het gebruik van de START.