Trainingen

De Forensische Psychiatrie biedt trainingen over het risicotaxatie-instrument START en over brandstichting.

START

START staat voor Short Term Assessment of Risk and Treatability (Webster e.a. 2004). Binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) wordt gewerkt met het risicotaxatie instrument START. Multidisciplinaire behandelteams kunnen hiermee de kans op sterk grensoverschrijdend gedrag en delictgedrag van een patiënt inschatten. Dit is van belang voor het toekennen van vrijheden zoals verlof.

De START is samen met Dr. Mr. Martin Hildebrand, forensisch psychologisch onderzoeker, in het Nederlands vertaald door drs. Karel ’t Lam, klinisch psycholoog/psychotherapeut, en senior onderzoeker Prof.dr. Marike Lancel, beide werkzaam binnen FPK Assen. Een aantal medewerkers van de FPK verzorgt al geruime tijd trainingen in het gebruik van dit instrument. De START wordt inmiddels toegepast binnen diverse forensische en niet forensische psychiatrische instellingen.

START voor patiënten
Binnen de FPK Assen is een patiëntversie van de START ontwikkeld. De patiëntversie van de START wordt begeleid met effectonderzoek. De patiëntversie van de START:

  • vergroot het gevoel bij de patiënt participant te zijn in de eigen behandeling
  • geeft zowel behandelaren als patiënten meer focus in hun behandeling
  • geeft het behandelend team inzicht in hoe de patiënt naar zichzelf kijkt
  • geeft de mogelijkheid veranderingen in de tijd waar te nemen vanuit het perspectief van de patiënt

Deze inbreng van de patiënt wordt meegewogen in de totale risicotaxatie.

In de folder START vindt u verdere informatie over de START en de mogelijkheid tot het afnemen van een training.