Home arrow Actueel arrow In 2022 nieuwe bekostiging in ggz en fz

In 2022 nieuwe bekostiging in ggz en fz

Vanaf 1 januari 2022 worden behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz.

Wat is het zorgprestatiemodel?
In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden.

De zorg verandert niet, alleen de bekostiging.

Waarom verandert de bekostiging?
Het huidige systeem van bekostiging is ingewikkeld en heeft veel regels. Het kost behandelaren veel tijd om de zorg te registreren. Ook is het voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op een rekening staat.

Wat merk ik?
De rekening over uw behandeling is straks duidelijker. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dat betekent dat u het eigen risico per kalenderjaar moet betalen. Meer hierover leest u in de Factsheet zorgprestatiemodel en eigen risico

Behandelingen met een forensische titel worden betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid en hebben geen invloed op uw eigen risico van de zorgverzekering. 

Moet ik iets doen?
U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. 

Informatie
Voor vragen over het zorgprestatiemodel kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de zorgverzekeraar.

Lees hier: Folder Zorgprestatiemodel.