Home arrow Afdelingen arrow Ambulante Forensische Psychiatrie Noord

Ambulante Forensische Psychiatrie Noord

De meeste patiënten van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) komen in behandeling na doorverwijzing door de Reclassering of door andere ggz-instellingen. Daarnaast is een aantal patiënten doorverwezen door de huisarts. Veel patiënten komen zelfstandig op afspraak naar één van de AFPN locaties, maar er worden ook huisbezoeken afgelegd. De focus ligt op vertrouwen en commitment. We vinden het belangrijk om patiënten te motiveren voor de behandeling. Dit proberen we te bereiken door veel contactmomenten en door oog te hebben voor de leefwereld van de patiënt. De behandeling is gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend en delictgedrag. Naast de psychiatrische problematiek is er aandacht verslavingsproblematiek en problemen op het gebied van werk, wonen, financiën en sociale relaties.

De meeste behandelingen vinden plaats in een groep. Zo zijn er speciale groepen voor agressie, autisme, seksueel overschrijdend gedrag en huiselijk geweld. Doordat de deelnemers in de groep te maken hebben met vergelijkbare problemen is er vaak sprake van herkenning en begrip. Groepsleden kunnen veel van elkaar leren. Hieronder vindt u folders van groepsbehandelingen die u binnen de AFPN kunt volgen.

Naast de groepsbehandelingen biedt de AFPN ook individuele behandelingen, zoals EMDR en gesprekken met gespecialiseerde behandelaars. Bij bepaalde problemen zoals huiselijk geweld wordt ook het gezin bij de behandeling betrokken. Daarnaast worden er ook non-verbale therapieën geboden, zoals creatieve therapie, psychomotorische therapie en running therapie.