Home arrow Afdelingen arrow Forensisch ACT-team

ForACT

Het Forensisch ACT-team (For-ACT) biedt intensieve psychiatrische behandeling bij de patiënt thuis. De behandeling is bedoeld voor patiënten die vanuit psychiatrische problematiek grensoverschrijdend en/of delictgedrag vertonen en zelf de stap naar hulpverlening niet kunnen of willen zetten. For-ACT kan worden ingezet wanneer reguliere behandeling niet helpt. De focus ligt op vertrouwen en motivatie voor de behandeling. De patiënten hebben meestal niet zelf gekozen voor behandeling en soms zien zij het nut van behandeling niet in. Er is zowel aandacht voor psychiatrische problemen als voor verslavingsproblematiek.

For-ACT biedt gesprekken, ondersteuning bij medicijngebruik en hulp bij het regelen van praktische zaken, zoals het huishouden, administratie en financiën. Daarnaast is er aandacht voor sociale contacten, opleiding, werk en dagbesteding. Als het mogelijk is wordt ook de omgeving van de patiënt bij de behandeling betrokken. Als patiënten er aan toe zijn kunnen ze behandelingen volgen op één van de locaties van GGZ Drenthe. 

Het For-ACT is door de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) gecertificeerd.
Het CCAF certificeert teams die modelgetrouw zorg bieden aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Dit keurmerk garandeert dat het For-ACT voldoet aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur (o.a. samenstelling en organisatie van het team), organisatie (o.a. instroom, opname en nazorg) en zorgaanbod (o.a. aard en inhoud hulpverlening, samenwerking met steunsystemen).