De Plecht

Op De Plecht worden mannen en vrouwen vanaf 18 jaar behandeld die door een psychotische kwetsbaarheid hun gedrag onvoldoende onder controle hebben. De relatie tussen de psychotische kwetsbaarheid en de gepleegde delicten en het toewerken naar een delictvrij bestaan staan centraal in de behandeling.

Zorgprogramma psychotische stoornissen
De Plecht is een afdeling voor mensen met een psychotische stoornis die vanuit psychose delictgevaarlijk zijn. Er is veelal sprake van een combinatie met andere stoornissen, waaronder persoonlijkheids- stoornissen en verslaving. Er wordt herstelgericht gewerkt volgens landelijke richtlijnen voor psychotische stoornissen, waarbij grofweg drie fasen in behandeling kunnen worden onderscheiden. De acute (psychotische) fase, een heroriëntatiefase en een rehabilitatiefase. Farmacotherapie speelt in de behandeling een belangrijke rol. Behandeling wordt op maat vormgegeven met als doel de specifieke delictrisicofactoren te doen afnemen. Patiënten krijgen o.a. individuele CGT, psycho-educatie, trainingsmodules en individuele begeleiding.