Sluis

De Sluis

Binnen afdeling De Sluis worden patiënten behandeld die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en een justitiële titel hebben. Vaak is er sprake van een combinatie met andere problematiek, zoals een persoonlijkheidsstoornis of ontwikkelingsproblematiek. 

Binnen afdeling De Sluis werkt u samen met uw behandelaars aan een andere toekomst. Een toekomst waarin u snapt waardoor u tot delicten bent gekomen, controle over uzelf en uw eigen leven krijgt en waarin delictgedrag niet meer nodig is.
Op De Sluis wordt gewerkt vanuit Mentalisation Based Treatment (MBT), Individuele Rehabilitatie Benadering (IBT) en supportieve milieutherapie.
De gemiddelde behandelduur is ongeveer anderhalf jaar.