Home arrow Over Forensische Psychiatrie arrow Behandelen in veiligheid

Behandelen in veiligheid

De Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe biedt hoogwaardige, professionele forensisch psychiatrische zorg aan patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Door hun psychiatrische problematiek vertonen forensische patiënten problematisch, grensoverschrijdend of delict gedrag. In de behandeling van de psychiatrische problematiek ligt er een expliciete focus op het terugdringen van het recidiverisico.

Bij het behandelen in veiligheid wordt het belangrijk gevonden een omgeving te creëren waarin openheid en vertrouwen centraal staan in de professionele relatie tussen patiënt en medewerkers. Voorwaarde voor een optimaal behandelklimaat is het bieden van een veilige woon- en behandelomgeving voor patiënten en een veilige werkplek voor medewerkers. Zoveel als mogelijk wordt uitgegaan van integratie van behandeling en beveiliging. Voorwaarde is wel dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor patiënten, personeel, bezoek en/of maatschappij. Dat betekent in de praktijk dat onze klinische functies niet vrij toegankelijk zijn en er een actief beleid is de omgeving veilig te houden door toegangscontrole op gevaarlijk voorwerpen en drugs.
Daarnaast tillen wij zwaar aan onze maatschappelijk taak de veiligheid voor de maatschappij te vergroten. In de praktijk betekent dit dat verlof van patiënten wordt toegestaan als er voldaan wordt (en blijft!) aan voorwaarden. Voor verlof vindt er professionele risicotaxatie plaats en patiënten gaan alleen op verlof met een verlofplan dat voor- en nabesproken wordt. Het verlof wordt opgebouwd van begeleid naar onbegeleid. Een verlofplan, evaluatie en een signaleringsplan zijn aanvullende voorwaarden voor verlof.