Samenwerking

De Forensische Psychiatrie heeft nauwe contacten met andere organisaties, zoals de drie reclasseringsorganisaties, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Utrecht, het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP), andere forensische instellingen, RIBW’s en de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Onder de naam FNNN (Forensisch Netwerk Noord Nederland) is een stuurgroep opgericht waar alle noordelijke forensische instellingen in zijn vertegenwoordigd. Dit betreft de forensische onderdelen van GGZ Friesland en Lentis, VNN, de Van Mesdagkliniek en het forensische circuit van GGZ Drenthe. Verkend wordt hoe de samenwerking tussen deze instellingen kan worden versterkt, met als doel de vorming van een krachtige keten van forensische voorzieningen in Noord Nederland.

  • FNNN: samenwerking Noordelijke Forensische Instellingen (Van Mesdag, Lentis/Forint, VNN, GGZ Friesland)
  • Reclasseringsorganisatie: Reclassering Nederland, VNN, Leger des Heils
  • Veiligheidshuizen provincie Drenthe
  • GGD
  • Politie Assen
  • Particuliere instellingen met opvanglocaties