Patiëntenbelangen

Tijdens je behandeling bij de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe komt je behandelaar of begeleider op voor jouw belangen. Het kan natuurlijk zijn dat je vragen hebt, het ergens niet mee eens bent of buiten je behandeling ondersteuning wilt. In die gevallen kun je terecht bij onderstaande personen en diensten.

Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP)

Een Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP) komt op voor uw belangen. Iedereen die in behandeling is bij de Forensische Psychiatrie kan een beroep op hem/haar doen. De PVP informeert u over de rechten die u heeft en kan u advies geven. Alle zaken die u met de PVP bespreekt, zijn en blijven vertrouwelijk. De PVP doet niets zonder uw toestemming. De PVP kost niets.
U kunt per e-mail en telefonisch contact zoeken met de PVP. Informatie over de PVP kunt u vinden op posters en folders op de afdeling of via onderstaande link.


Dienst Geestelijke Verzorging

De dienst geestelijke verzorging biedt zorg en hulp op het gebied van zinbeleving en zingeving voor patiënten in uiteenlopende situaties. De geestelijk verzorger kan met u praten over wat er gebeurt of is gebeurd en wat dat betekent in uw leven. Wanneer u hier belangstelling voor heeft, kunt u informatie krijgen bij uw behandelaar of contact opnemen met één van de geestelijk verzorgers. Een gesprek met een geestelijk verzorger is altijd vertrouwelijk.

Meer weten? Via onderstaande link komt u op de website van GGZ Drenthe.


Cliëntencommissie en cliëntenraad

De belangen van patiënten van de forensische psychiatrie van GGZ Drenthe worden behartigd door de cliëntencommissie Forensische Psychiatrie. Er zijn twee commissies: de kliniek en de ambulante forensische psychiatrie. De cliëntencommissie, die maandelijks overlegt met het management, adviseert de cliëntenraad van GGZ Drenthe. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van GGZ Drenthe. Dit kan gaan om het beleid van een organisatieonderdeel of over het beleid dat voor heel GGZ Drenthe geldt. Uitgangspunt hierbij is: welke gevolgen zijn er van het veranderende beleid voor de patiënten te verwachten? Daarin probeert de cliëntenraad een goede afweging te maken tussen de belangen van de patiënten én de belangen van de organisatie.
De cliëntencommissie hoort het graag als patiënten tegen problemen aanlopen die voortkomen uit het gevoerde beleid van GGZ Drenthe en/of de Forensische Psychiatrie. Zij zullen desgewenst hun punten inbrengen bij de Cliëntenraad van GGZ Drenthe.

Meer weten? Via onderstaande link komt u op de website van GGZ Drenthe.


Klachten

Heeft u een klacht over de behandeling of uw verblijf, laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen. Bespreek uw klacht eerst met de betrokkene. Vindt u dit lastig, vraag dan iemand om hierbij te helpen, b.v. de ervaringsdeskundige of PVP. Levert een gesprek niets op, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe of raadpleeg de klachtenregeling voor cliënten GGZ Drenthe. In deze regeling staat uitgebreide informatie over hoe het gaat als u een klacht heeft over de forensische psychiatrie van GGZ Drenthe.

Als u als naastbetrokkene niet tevreden bent kunt u ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Indien u dat wenst kunt u terzijde worden gestaan door de familievertrouwenspersoon.

Meer weten over de klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe of de klachtenregeling voor cliënten van GGZ Drenthe? Via onderstaande link komt u op de website van GGZ Drenthe.